Privacy Policy


รายละเอียดข้อมูลและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลคือรายละเอียดที่แสดงความเป็นตัวคุณ ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ อีเมลแอดเดรส หรือที่อยู่ที่ติดต่อของคุณ เมซัน รอเยล จะไม่ทำการเรียกขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ยกเว้นในกรณีพิเศษบางกรณีที่อาจจำเป็นต้องขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น เมื่อสมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมล เมื่อเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน หรือการจับรางวัลต่างๆ เมื่อขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือโบรชัวร์ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ) และต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อใช้สำหรับกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
การนำไปใช้งานรวมถึงการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณ และเป็นไปตามขอบเขต (ของแต่ละกรณีและระยะเวลาของแต่ละกรณี) เท่านั้น เช่น เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยของคุณ เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความต้องการของคุณ หรือเพื่อแจ้งผลการแข่งขันหรือผลการจับรางวัล เป็นต้น ในการดำเนินการดังกล่าว เมซัน รอเยล อาจจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทอื่นในเครือ เมซัน รอเยล หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งผู้ให้บริการนี้อาจหมายถึงตัวแทนที่ทำหน้าที่จัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา หรือการประกวดแข่งขันต่างๆ กลุ่มผู้ให้บริการเหล่านี้ได้รับทราบและตกลงที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เมซัน รอเยล ระบุไว้

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เช่น การส่งผ่านข้อมูลล็อกออนจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์สนทนาสาธารณะอื่นหรือเว็บเซอร์วิสอื่น เช่น Facebook หรือ Instagram จะต้องได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากคุณก่อน เมซัน รอเยล รับรองว่าจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกขายหรือให้เช่าแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อมีการเรียกขอจากหน่วยงานราชการ

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการตลาด
ในกรณีที่คุณได้แสดงความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการโฆษณาและการตลาดได้ ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาและนำไปใช้เพื่อการดังกล่าว เช่น เพื่อรับจดหมายข่าว ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งประกวดหรือการจับรางวัลต่างๆ ผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ตามที่คุณได้แจ้งไว้ เราอาจนำข้อมูลของคุณไปสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ให้คุณทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังอาจนำข้อมูลที่ได้รับจากคุณไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ การโฆษณา การตลาด การวิจัยตลาด และรูปแบบในการขายด้วย

การเพิกถอนความยินยอม
คุณสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โดยอาจขอยกเลิกทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในอนาคต

ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ (ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล)
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (หรือเครือข่ายองค์กร ชื่อบริษัทหรือองค์กรของคุณ) ชื่อเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนหน้านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราที่คุณได้เรียกดู วันที่และเวลาเข้าชม รวมทั้งระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ใช้ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกและจะถูกวิเคราะห์โดยไม่ระบุชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา และการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และจะไม่มีการนำไปดำเนินการต่อหรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างโดยเบราว์เซอร์และจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะมีความจำเป็นต่อการเข้าดูเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อดูลักษณะการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงรูปแบบในการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ เช่น หน้าในเว็บไซต์ที่คุณเปิดดู จะถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของเรา นอกจากนี้ คุกกี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการเข้าดูเว็บไซต์ ว่าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือเป็นการเข้าชมครั้งแรก คุกกี้จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล หรือจะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุได้เท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการรับไฟล์คุกกี้ โปรดตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ให้ลบคุกกี้ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ บล็อคคุกกี้ทั้งหมด หรือตั้งให้ทำการเตือนก่อนที่จะมีการบันทึกคุกกี้

เด็ก
เราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เข้าชมเว็บไซต์ ในกรณีที่เราได้รับรู้หรือทราบว่าข้อมูลที่เรามีหรือได้รับนั้นมิได้มาจากความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกทันที ในขณะเดียวกัน เรายังต้องการคำแนะนำจากคุณในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

ความปลอดภัยของข้อมูล
เราได้จัดเตรียมมาตรการในการจัดการระบบเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณสูญหาย เปลี่ยนแปลง ถูกโจรกรรม หรือเข้าดูโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เวปไซต์นี้ ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการในการวิเคราะห์สถิติ ซึ่งให้บริการโดย Google Inc.  (“กูเกิล”).Google Analytics ใช้ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอักษร ไปวางอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่จะช่วยวิเคราะห์ การใช้งานของเวปไซต์นี้ ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุ้กกี้ เกี่ยวกับการใช้เวปไซต์ของคุณ (รวมถึง IP Address แบบไม่ระบุ) จะถูกส่งและเก็บโดย เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล ในสหรัฐอเมริกา กูเกิล จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เวปไซต์ของคุณ จะประมวลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเวปไซต์ เพื่อ website operator ต่างๆ และเตรียมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเวปไซต์และการใช้อินเตอร์เนต. กูเกิล อาจโอนย้ายข้อมูลไปยัง หน่วยงานอื่นซึ่งได้รับกำหนดโดยกฏหมาย หรือ หน่วยงานอื่นซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลในนามของกูเกิล ทั้งนี้ กูเกิล จะไม่เกี่ยวข้องข้อมูล IP Address กับข้อมูลอื่นๆ ที่จัดทำโดย กูเกิล คุณสามารถปฏิเสธในการใช้ คุ้กกี้ โดยการเลือก การตั้งค่าที่เหมาะสม บน เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ถ้าคุณปฏิเสธ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ ฟังก์ชั่นอย่างเต็มรูปแบบกับเวปไซต์นี้  การใช้เวปไซต์นี้ คุณได้ยินยอมในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ โดยกูเกิ้ล อย่างเหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คุณสามารถป้องกัน กูเกิล จากการตรวจจับ คุ้กกี้ ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เวปไซต์นี้ (รวมถึง IP Addressของคุณดังเช่นการประมวลผลข้อมูล โดยการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง ปลั้กอิน บนเบราว์เซอร์นี้ ตามลิ้งค์ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

การอัพเดทและการเปลี่ยนแปลง
เราอาจเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทรายละเอียดบางส่วนของประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบประกาศคุ้มครองข้อมูลนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้น โดยเราจะแจ้งวันเริ่มมีผลบังคับใช้ให้คุณทราบ